Zdjęcia wykonane podczas kilkudniowej wyprawy do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia jesienią 2016 roku. Na fotografiach uwiecznione zostało opuszczone miasto Prypeć, zabudowania kompleksu Czarnobyl-2, tzw. Oka Moskwy, mieszkańcy („samosioły”) wsi Kupowate, pozostałości Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej oraz inne obiekty leżące w Zonie.